Karl Stenersen (1899–1983)

Karl Stenersen (født 24. juni 1899 i Kristiania, død 3. mars 1983) var arkitekt, fra 1933 med eget kontor i Oslo, men han sto bak bygninger også ellers i landet. Han tegnet blant annet boliger, kirker og t-banestasjoner, og virket også som gjenreisningsarkitekt i Molde-området.

Karl Stenersen.
Foto: Ukjent, faksimile fra Studentene fra 1920 (1970).

Familie

Karl Stenersen var sønn av maleren Gudmund Stenersen (1863-1934) og Karen Jakobsen (1874-1962), og ble gift i 1929 med Else Vogt (1902-1995)

Liv og virke

 
Motiv fra Akersborg terrasse i Oslo, hvor de funksjonalistiske rekkkehusene er tegnet av Karl Stenersen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Karl Stenersen vokste opp i Kristiania. Han tok eksamen artium som privatist i 1920, og studerte deretter ved NTH i Trondheim, hvor han tok eksamen på arkitektlinjen i 1924. Han foretok studiereiser til Belgia, Frankrike og Italia i 1927, til Nederland i 1928, til Stockholm i 1930 og til Tyskland i 1934. Før han påbegynte studiet ved NTH var Stenersen assistent hos byarkitekt Harald Hals og var med på å tegne modeller til det som skulle bli Ullevål Hageby.

1925–1926 var Stenersen ansatt hos arkitekt Holger Sinding-Larsen og 1926-1933 hos arkitekt Kristofer Lange. Fra 1933 hadde han egen praksis i Oslo.

Under andre verdenskrig arbeidet Stenersen som gjenreisningsarkitekt i Molde og Vestnes.

Blant Stenersens arbeider kan nevnes:

  • Ullevålsalléen 15-31, og Akersborg terrasse 1–35, 37, 39, 41, 43, 45, Aker: 49 funksjonalistiske toetasjes rekkehus i mur oppført 1936-1937. Stenersen bodde selv i nr. 31.
  • Feriehytte for barn på Sollihøgda, bygd av Rotary, senere speiderhytte (1938).
  • "Svenskebyen" i Molde (medvirkende), reist 1941-42 (delvis med svensk støtte, derav navnet), omfattende Amtmann Hammres vei, Fridtjof Nansens vei, Henrik Ibsens vei, Fageriliveien, Alexander Kiellands vei.
  • Gausdal høyfjellshotell (1954-1957).
  • Tisleidalen kirke i Nord-Aurdal (1958)
  • Øyjar kapell i Vestre Slidre (1964)
  • Tingnes kirke i Nord-Aurdal (1972)
  • Flere t-banestasjoner i Oslo; på Grorudbanen: Rødtvet og Kalbakken (1966), på Østensjøbanen; Hellerud, Godlia og Skøyenåsen (1967).

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Karl Stenersen oppført sammen med foreldrene og en bror på adressen Kirkeveien 145, Ved folketellingen samme sted for 1910 er han oppført som skolegutt sammen med foreldrene og tre søsken på adressen Magnus Bergs gate 6.

I adresseboka for Oslo for 1927 er han oppført som arkitekt hos Kristofer Lange med arbeidsadresse Valkyriegata 17. I adresseboka samme sted for 1939 er han oppført med samme arbeidsadresse (han var da selvstendig), og med bostedsadresse Ullevålsalléen 31. Dette var i et rekkehuskompleks han selv hadde tegnet. Den samme bostedsadressen er han oppført med i adresseboka for 1946, men da med Rådhusgata 17 som kontoradresse. De samme adressene er han oppført med i adresseboka for 1965/66.

Ettermæle

 
Karl Stenersen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Karl Stenersen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Arkitekt er benyttet på gravminnet.

Kilder