Kasus i samiske språk

Kasussystemet i samiske språk er formrikt. Antalet kasus ligg stort sett mellom 6 og 10. Morfologisk blir kasusa markert med endingar i kombinasjon med omlyd og/eller stadieveksling.

kasustype forklaring sørsamisk umesamisk pitesamisk lulesamisk nordsamisk skoltesamisk
grammatiske kasus subjekt nominativ nominativ nominativ nominativ nominativ nominativ
objekt akkusativ akkusativ akkusativ akkusativ akkusativ/genitiv akkusativ
eigeform genitiv genitiv genitiv genitiv genitiv
delform partitiv part]]itiv partitiv
lokale kasus tilstad illativ illativ illativ illativ illativ illativ
påstad inessiv inessiv inessiv inessiv lokativ lokativ
fråstad elativ elativ elativ elativ
adverbiale kasus med-kasus komitativ komitativ komitativ komitativ komitativ komitativ
som-kasus essiv essiv essiv essiv essiv essiv
utan-kasus abessiv abessiv abessiv abessiv
via-kasus, -veges-kasus prolativ prolativ

Eintalsendingar

kasustype förklaring kasus sørsamisk umesamisk pitesamisk lulesamisk nordsamisk skoltesamisk
grammatiske kasus subjekt nominativ gåetie gåhtie gåhte goahte goahti mieˊlǩǩ
objekt akkusativ gåetiem = gåetieb gådieb = gådiev gådev goadev goađi mieˊlǩ
eigeform genitiv gåetien gådien gåde goade mieˊlǩ
delform partitiv mieˊlǩǩed
lokale kasus tilstad illativ gåatan gåhtáje gåhtáj goahtáj goahtai meâlkka
påstad inessiv gåetesne gåedesna gåden goaden goađis mieˊlǩest
fråstad elativ gåeteste gådesta gådest = gådes goades
adverbiale kasus med-kasus komitativ gåetine = göötine g?dina gudijn = gudijna gådijn gođiin mieˊlǩin
som-kasus essiv gåetine = göötine gåhtiena gåhten goahten goahtin mieˊlǩǩen
utan-kasus abessiv gådeht, gådehtahka gådehtahk abessiv mieˊlǩtää
via-kasus, -veges-kasus prolativ [*gåhtak] prolativ