Kirkegatens skole (Skedsmo)

Kirkegatens skole i Lillestrøm sto ferdig i 1887. Skolen hadde to etasjer med tre klasserom, to lærerleiligheter og den kostet 12 600 kroner.

Elever og lærere ved Kirkegatens skole 1904.
Foto: Akershusbasen.

Fram til skolen sto ferdig, gikk alle barna på Lillestrøm Brugsskole. Eierne av Brandvalsaga og Tandbergsaga bygde og drev bruksskolen som sto ferdig i 1863. Den skulle bare ha elever fra sagbruksarbeidernes familier, men siden Skedsmo kommune ikke ønsket å bygge skole her, gikk alle barna på bruksskolen. Kommunen betalte i stedet en lav årlig avgift til brukseierne.

Overfylt skole

Allerede i 1892 var Kirkegatens skole for liten, og grunnen var den sterke folkeøkningen i Lillestrøm. Fra 1875 til 1900 steg folketallet fra 1245 til 3728. I 1896 hadde skolen 236 elever, og det største antall elever i klassene var 52. På dette tidspunktet hadde skolen tre lærere.

Sjøl om skolen var for liten, bevilget ikke Skedsmo Herredsstyre penger til ny skole. I 1899 påbød Kirkedepartementet kommunen å bygge ny skole i det tettbygde området på Nesa. Den fikk navnet Sørum skole, og ble tatt i bruk i 1902.

 
Kirkegatens skole i 2010.

Skolebygningen er i bruk

Kirkegatens skole var i bruk som folkeskole inntil Volla skole sto ferdig i 1922. Senere ble lokalene brukt til realskole, posthus, legevakt og kontorer for politiet og flere av de politiske partiene i Skedsmo.

Bygningen som ligger like overfor Lillestrøm stasjon, kalles i dag Lillestrøm gamle skole. I 2011 er første etasje leid ut til Kulturpuben Gamle Lillestrøm, mens andre etasje huser kunstnere, atelierer og kontorer til Skedsmo viseklubb og Nedre Romerike – Human-Etisk Forbund.

Lærere

Andre skoler i Skedsmo

Se Skoler i Skedsmo

Kilder og litteratur