Kjelsås (strøk)

Kjelsås er et boligstrøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Det ligger mellom Maridalsvannet og strøket Grefsen, og har navn etter gården Kjelsås.

Stasjonsbygningen på Kjelsås stasjon.
Foto: Roy Olsen (2001).

Tidligere var området prega av jord- og skogbruk. Brekke bruk, det øverste sagbruket i Akerselva og Kjelsås sag var begge gamle sagbruk. I 1856 ble metallindustribedriften Kjelsås Bruk grunnlag. Produksjonslokalene ble i 1884 overtatt av O. Mustad & Søn. Tre arbeiderboliger fra bruket ligger rett ved Norsk Teknisk Museum, som flytta til Kjelsås i 1986. Produksjonslokalet og arbeiderboligene tilhører nå Frysja kunstnersenter.

Kjelsås stasjonGjøvikbanen åpna i 1900, og etter dette begynte utparselleringa av Kjelsås. Kjelsås skole ble åpna i 1879. I 1911 ble den så nedlagt, til tross for store protester fra folk i området. I 1917 ble det igjen skole på Kjelsås. Kjelsåsbanen ga sporveisforbindelse fra 1934. Det er pr. 2013 to trikkelinjer som går til Kjelsås, nr. 11 og 12 (på linje 12 snur de fleste avganger på Disen).

Etter andre verdenskrig ble det oppført småhus og boligblokker. Særlig kjent er Myrer-blokkene fra 1948.

Rønningen folkehøyskole ble etablert i 1969.

Kilder og litteratur

Se også