Bydel Nordre Aker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frederikkeplassen på Blindern.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Bydel Nordre Aker er en av Oslos bydeler. Den ligger i ytre by, fra indre by noe nord for bygrensen før 1948 til Marka. Den grenser til St. Hanshaugen og Sagene i sør, Frogner og Vestre Aker (i Sognsvannsbekken) i vest, Grünerløkka i øst og Lillomarka og Bjerke i nord. Navnet kommer fra gamle Aker herred; de to bydelene som ville benytte dette navnet ble Vestre og Nordre Aker etter sin beliggenhet.

Bydelen har 52 443 innbyggere (2019).

Bydelen ble opprettet ved bydelsreformen i 2004, med de tidligere bydelene Sogn og Grefsen-Kjelsås samt Gaustad-området fra bydel Vinderen) og Blindern, Ullevål hageby og Nedre Tåsen fra St. Hanshaugen-Ullevål. Bydelen har også ansvar for kommunale tjenester til rodene i Maridalen, Movann, Skjennungen og Nordre Nordmarka i Nordmarka og i Grefsenmarka med Solemskogen i Lillomarka.

Utenom landbruksbebyggelse i utkanten av bydelen er den eldste bebyggelsen boligene knyttet til industrien i Nydalen fra midten av 1800-tallet. Først i mellomkrigstiden begynte man å bygge ut mer av området i større skala; årsaken til at dette ble aktuelt var framføring av trikkelinjer som Korsvollinjen fra 1924. Det ble for det meste reist småhus i området. Etter krigen ble det også reist blokker i noen begrensede områder, som Nordre Åsen og Kringsjå. I senere år er det særlig i Nydalen at det har vært stor byggeaktivitet.

Geografisk ligger Nordre Aker i Oslo ytre vest. Boligpriser og en del andre faktorer fører også til at det er naturlig å regne bydelen til Vestkanten, men det er også områder hvor dette ikke er helt entydig. Blant annet er det ved valg ikke en like klar borgerlig overvekt som i de andre vestlige bydelene, og man finner noe mer blokkbebyggelse. Særlig kan strøkene Kjelsås, Grefsen og Korsvoll nevnes. Studentbyene gjør også et visst utslag, med mange unge mennesker som har lav inntekt.

Blindern ligger mesteparten av Universitetet i Oslo, og på Kringsjå ligger Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo, samt Norges Idrettshøgskole. I [Nydalen (Oslo)|Nydalen]] ligger dessuten Handelshøyskolen BI, og ikke langt unna ligger hovedkontoret til Rikskonsertene og Riksteatret. Ullevaal stadion ligger på Ullevål, og mot nordvest ligger Rikshospitalet.

Kilder