Kvernhusvegen (Hjuksebø)

KvernhusvegenHjuksebø i Notodden kommune er en ca. 340 meter lang blindvei som går østover fra Skogenvegen i Skogenfeltet.

Kvernhusvegen sett østover.
Foto: Roy Olsen (2018).

Veien ender nær Hjukseelva, så det er trolig det har stått et kvernhus her tidligere som har inspirert til veinavnet, som ble vedatt i 1999. Kvernhusvegen har 17 eneboliger oppført rundt 1980.

Skogenfeltet ligger i svært bratt lende og har fire veier. Øvre del av feltet ble bebygd rundt 1968, den nedre rundt 1980. Skogenvegen er forbindelsesveien fra Sauheradvegen, Fylkesvei 360.

Andgard og Hjuksebø grunnkrets, som tidligere hørte til Sauherad kommune, ble ved grensejustering lagt til Notodden kommune 1. januar 2020. Kvernhusvegen lå inntil da i Sauherad.

Kilder


Koordinater: 59.51278° N 9.31819° Ø