Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie (LLH) er en paraplyorganisasjon for 417 historielag med over 80 000 enkeltmedlemmer. Landslaget ble stiftet i 1920 under navnet Landslaget for bygde- og byhistorie som en medlemsorganisasjon der både historielag, institusjoner og enkeltpersoner kunne være med. I 1982 endra laget navn og ble paraplyorganisasjon for lokale og regionale historielag. Landslaget arbeider for å ivareta medlemmenes interesser og ellers drive service overfor folk i alminnelighet.

Landslaget skal være bindeledd mellom de lokale og regionale lagene, og mellom lokalhistorikere og vitenskapelige og offentlige institusjoner, drive opplysningsarbeid ved kurs og studieopplegg, gi ut publikasjoner samt å arbeide for tilrettelegging av materiale for lokalhistorisk forskning.

Landslaget for lokalhistorie har siden 1922 utgitt tidsskriftet Heimen, som inneholder faglige og metodiske artikler som har med lokalhistorie å gjøre. Heimen kommer ut med fire nummer i året. Fra 1990 har også tidsskriftet Lokalhistorisk magasin blitt gitt ut; fra 2001 i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt.

Styreledere

Styremedlemmer

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!