Leif Arne Heløe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Leif Arne Heløe, ordfører, statsråd, professor og fylkesmann.

Leif Arne Heløe (født 8. august 1932 i Harstad) er utdannet tannlege. Han har blant annet vært ordfører, statsråd, professor, fylkesmann, forsker og skribent. Han var en av initiativtakerne til stiftelsen av Festspillene i Nord-Norge, og ble i 1984 tildelt Harstad bys fortjenstmedalje. I september 2014 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fremragende samfunnsgavnlig virke.

Politikk

Heløe var medlem av Harstad kommunestyre og formannskap i tiden 1964 til 1971, var formann i Troms Høyre fra 1966 til 1968 og ordfører i Harstad fra 1968 til 1969. I perioden 1965-1972 var han første varamann for Troms HøyreStortinget. I Kåre Willochs regjering fra 1981 til 1986 var han sosialminister, og i 1990 ble han utnevnt til Fylkesmann i Troms.

Yrke

Heløe er utdannet tannlege og praktiserte som stasjonstannlege og skoletannlege i Harstad fra 1956 og som distriktstannlege/bestyrer ved Folketannrøkta i Harstad fra 1960 til 1969 før han satset på en vitenskapelig karriere innen samfunnsodontologi, folkehelsearbeid og senere regionalforvaltning. I tiden 1969 til 1975 var han stipendiat og amanuensis ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I 1974 tok han doktorgrad og var i årene 1975 til 1981 og 1987 til 1988 professor i samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo. I perioden 1986 til 1987 var han gjesteforeleser ved National Institutes of Health (NIH), Maryland, USA. I tidsrommet 1988-1991 var han administrerende direktør for Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF). Etter at han i 2000 gikk av med pensjon fra embetet som fylkesmann i Troms, har han arbeidet på deltid som forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
I årene 1977 til 1981 var Heløe visepresident i Den norske tannlegeforening.

I tida frem til 1990 hadde Heløe vært delaktig i ca. 70 publikasjoner av samfunnsodontologisk og samfunnsmedisinsk art. De senere år ble det publikasjoner av vitenskapelig og populærvitenskapelig art, i det vesentlige om spørsmål knyttet til den kommunale og regionale forvaltningen. Han har de senere år også skrevet en rekke kronikker i Harstad Tidende om ulike emner.

Kultur

Harstad formannskap 1968-71. Leif Arne Heløe med ordførerkjedet.
Foto: Harstad kommunes arkiv

Sin kulturinteresse fikk Heløe vist som en av initiativtakerne til opprettelsen av stiftelsen Festspillene i Nord-Norge i 1964 og som leder av stiftelsens styre i årene 1964 til 1968. Da Hålogaland teater ble opprettet i 1971, ble Heløe valgt til formann i interimsstyret og var i til sammen 18 år medlem av teatrets styre, de fleste år som styreleder. Han har også vært leder av styret for Riksteatret (1973 til 1980), leder for styret ved Statens teaterhøgskole (1996 til 2003) og for Norsk teater- og orkesterforening (NTO) 1986 til 2004.

Æresbevisninger

  • Æresdoktor ved Universitetet i Lund, Sverige.
  • Æresdoktor ved Universitetet i Kuopi, Finland.
  • Kommandør av den finske Lejon-ordenen.
  • Harstad bys fortjenstmedalje 1984.
  • Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 2014.

Kilder

Lokalhistoriske artikler

  • Flere avisartikler i Harstad Tidende
  • «17. maitalen i Harstad 2004» i Årbok for Harstad 2004
  • «Spøk og spenning i krigsårene 1940-1945» i Årbok for Harstad 2011
  • «Harstadværinger - holdninger, omdømme og politikk» i Årbok for Harstad
  • «Festspillene 50 år» i Årbok for Harstad 2013

Litteratur