Leirsund stasjon

Leirsund stasjon ble i 1859 anlagt som et stoppested på Hovedbanen ved sundstedet Leirsund i Lillestrøm kommune. I 1865 ble den første stasjonsbygningen oppført, og i 1938 og i 1997 kom nye stasjonsbygninger.

Leirsund stasjon ved Hovedbanens femtiårsjubileum 1904.
Foto: Ukjent/Jernbanemuseet

I stasjonsområdet vokste det etter hvert fram et bygdesenter med landhandlerier, meieri, bakeri, trevarefabrikk, mølle, sag m.m. Skedsmo poståpneri, det første i Skedsmo, ble etablert på Leirsund gård i 1869, men etter at «Stoppested for Passagertogene ved gamle Lersund» [1] gikk over til å bli stasjon, ble poståpneriet flyttet til stasjonen.

I 1905 ble det anlagt sidespor fra Leirsund stasjon inn til Engerdalen hvor Johan Kjus Enger, fra 1919 Oslo kommune og 1930 Skedsmo kommune, fraktet sand med en smalsporet jernbane, Sandbanen, fra sandtakene på Berger.

Leirsund stasjon i 1938. Fotoeier: Akershusmuseet


Etter hvert som varetransporten ble overført fra jernbane til vei, og de store handelssentrene ble etablert i kommunen, ble alle forretninger og de fleste bedrifter på stedet nedlagt. Stedet fungerer i 2015 som en soveby for de som arbeider andre steder i kommunen eller i Oslo.

Kilder og litteratur

Referanse

  1. Riksarkivet: S-1343 Samferdselsdepartementet, 2. postadministrasjonskontor B. Serie: Fg – Skyssbøker 1838-1896. Skyssbok, Sørlige Norge.