Leksikon:Brennevinsdagen

Se også Den store brennevinsdagen i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Brennevinsdagen, felles festdag under lofotfisket, lagt til 20. eller 25. mars (vårmessedag). Da skulle alle i båtlaget ha skjenk, likeså granner og kjente. Høvedsmannen spanderte på leiekarene, og skårungen kunne handse (se handsing).

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.