Leksikon:Hugenotter

Hugenotter (fransk, av fransk uttale av eidgenossen, sveitsere), navn på tilhengere av den reformerte lære i Frankrike. Calvin i Genève preget fransk protestantisme etter 1547, og i 1559 vedtok de reformerte i Frankrike et kalvinsk bekjennelsesskrift og kirkeforfatning. Hugenotter ble forfulgt i Frankrike til ediktet i Nantes 1598, men beskyttelsen ble opphevet 22. oktober 1685. I løpet av 1700-tallet flyktet flere hundre tusen hugenotter til andre land i Europa, også til Danmark-Norge. Hugenotter, også kalt reformerte, fikk flere privilegier her (3. januar 1685, 14. september 1742). M.R.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.