Levre skole

Levre skole, Levre skolevei 6, er en barneskole (1–7) på Gjettum i Bærum. Ca. 500 elever (2011). Skolen er nærmeste nabo med Dønski videregående skole.

Levre skole i Bærum.
Foto: AB-leksikon

Den ble innviet 16. august 1977, oppført av firmaet Ragnar Evensen. Lekeskulptur av Stefanny Hillgård. Levre ble valgt ut av OECD for å sammenlikne inventaret i skolebygg i fire europeiske land. Levre skole er bygd i korsform med tre undervisningsfløyer omkring et mediatek. Underetasje med forming, administrasjon og helseavdeling.

I 2017 ble det markert at skolen var 40 år. Snart etter reiv Bærum kommune skolebygget for å erstatte det med et nybygg. Imens har elevene undervisning i det gamle Skolens hus.

Kathrine Wilsher Lohre har vært rektor siden 2015, da hun kom fra samme stilling ved Lesterud skole. Berit Kristiansen var tidligere rektor ved Levre.

Andre kilder


  Levre skole er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.