Gjettum (Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gjettum er et strøk i vestre Bærum som stort sett omfatter områdene som fra gammelt av tilhørte gårdene Dønski, Helgerud, Levre og Gjettum.

Vest i området, mellom Brynsveien og Bærumsveien, ligger Gjettum brannstasjon. Her holder også politiet til, samt en rekke institusjoner som Barnevernstjenesten i Bærum, Tannlegetjenesten for Asker og Bærum samt Bærum kommunes psykiske hjelpetjeneste for barn og unge. Her finner vi også Levre skole og Dønski videregående skole.

Dønskitoppen mot Bærumsveien ligger fire åtte/ni etasjes boligblokker med til sammen 272 leiligheter. Sør for blokkene finner vi Dønski bo- og behandlingshjem og det tidligere tuberkulosehjemmet Marie Plahtes Minde, i dag en avdeling av bo- og behandlingshjemmet. I nærheten av dette hjemmet er det bygd to større boligblokker. Ellers er det stort sett småhusbebyggelse på hele området. Gjettumområdet har et godt tilrettelagt gang- og turveisystem. I nordøst ligger Gjettum skole. Ved Gjettum stasjon finner vi den tidligere Samvirkeskolen og det eksisterende Samvirkemuseet. I krysset Brynsveien/Sogneprest Munthe-Kaas' vei ligger Helgerud kirke, oppført 1982.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Gjettum (Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.