Ljan (strøk)

Ljan er et boligstrøk i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo. Området har navn etter Ljansgårdene, og er avgrenset på følgende måte:

Ljan stasjon åpna i 1878, og dette utløste byggeaktivitet i strøket.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Utsikt fra Knud Øyens vei over den sørvestre delen av Ljan.
Foto: Leif-Harald Ruud (2013)

I nord og øst er grensene noe mindre konkrete, og følger i hovedsak grensen mellom skolekretsene for Ljan og Nordstrand. Likeledes regnes eiendommene langs Ljansbrukveien mellom Herregårdskrysset og kommunegrensen mot Nordre Follo med til strøket Ljan, selv om disse ligger i bydel Søndre Nordstrand.

I 1878 ble Ljan stasjon åpna. Det var da for det meste gårder og litt industri der. I 1880-åra begynte utparsellering, og rundt 1895 var det 430 innbyggere i villafeltet. På begynnelsen av 1900-tallet ble det bygd flere villaer, og strøket har en betydelig forekomst av bebyggelse i sveitser- og dragestil. Flere av disse er nevnt spesielt under artiklene om veiene på Ljan.

I etterkrigstiden gjorde blokkbebyggelsen sitt inntog på Ljan. I første halvdel av 1950-åra ble det oppført ni boligblokker i Midtåsen lengst øst i strøket, og samtidig ble det oppført to blokker på hjørnet av Herregårdsveien og Gladvollveien. I løpet av 1960- og 1970-åra kom så terrassehusene på sørsida av Herregårdsveien og forretningsbygget i Von Øtkens vei 1, med ytterligere fortetting i samme område de to påfølgende tiåra.

Øvre Ljanskollen på sørsida av Ljanselva deler skolekrets med Ljan, men den skarpe geografiske avgrensingen gjør at det er naturlig å omtale dette som et eget strøk. Beboerne på Øvre Ljanskollen hadde postadresse Hauketo helt til Oslo kommune innførte dagens system med bydeler i 1988.

Ljan skole ble åpna i 1894, og ble erstatta av den nåværende skolen i 1923. Ljan kirke ble innvia i 1932.

Kilder