Ljanselva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ljanselva
Ljanselva Liadalen Oslo 2012.jpg
Motiv fra Ljanselva.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Basisopplysninger
Alt. navn: Lutvannsbekken, Skraperudbekken
Lengde: Rundt 15 km
Samlet fall: 205 m
Kilde: Lutvann
Høyde ved kilde 205 moh.
Utløp: Fiskevollbukta
Høyde ved utløp: 0 moh.
Renner gjennom: Nøklevann, Skraperudtjern, Sagdammen
Sideelver: Fjelstadbekken, Langbrubekken, Skullerudbekken, Smedenbekken, Dalsbekken, Røssedalsbekken, Bakkeløkkabekken, Leirskallbekken, Lambertseterbekken, Stenbråtbekken, Engersbråtbekken, Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken, Munkerudbekken, Åsdalsbekken, Sloråsbekken, Ravnåsbekken, Lusetjernsbekken og Mastemyrbekken

Ljanselva i Oslo renner fra Lutvann i Østmarka til Fiskevollbukta ved Bunnefjorden. Langs store deler av løpet danner den grense mellom bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand. Store deler av Østmarka har avløp til vassdraget, som også omfatter Nøklevann og Skraperudtjern. Strekningen fra Lutvann til Nøklevann kalles ofte Lutvannsbekken, mens strekningen fra Nøklevann til Skraperudtjern kalles Skraperudbekken. Navnet Ljanselva brukes da om strekningen nedenfor Skraperudtjern. Samla lengde fra nordenden av Lutvann til Fiskevollbukta er omkring femten kilometer.

Fra jernbanekrysningen til stedet hvor Lusetjernbekken naturlig renner inn i Ljanselva ligger Liadalen. Den nederste delen av elva er lagt i kulvert, og Lusetjernbekken møter nå ikke elva før helt nede ved utløpet. Også ved Hauketo stasjon er elva lagt i kulvert, og dette har ført til at den naturlige luftstrømningen i dalen bremses opp slik at det blir lavere temperaturer i området.

Kulturminner og rekreasjon

Det har vært betydelig industriaktivitet i elva, og allerede like vest for Skullerud finner man Sagdammen. Denne er en rekonstruksjon av en opprinnelig dam som ble anlagt for å drive ei oppgangssag på et sted hvor det var for lite fall i elva til å gi nok kraft. Ved siden av denne og andre sager, og flere møller, har det også vært kruttproduksjon på Kruttverket i Liadalen. Langs turveien på sørsiden av elva nedenfor Kruttverkfossen finner vi flere rester etter selve verket, som ble totalskadd i en eksplosjon i 1884.

Vannkvaliteten har blitt bedre de siste årene, og man har i noen år kunnet få ørret i elva. I tidligere tider var det også en liten badeplass på Slora mellom Hauketo og Ljabru. Ljanselva renner gjennom et populært rekreasjonsområde, og lokale krefter med Miljøprosjekt Ljanselva i spissen har sørget for informasjonstavler ved de mange kulturminnene langs vassdraget. Flere steder er det også anlagt rasteplasser, og årlig pågår ryddeaksjoner for at omgivelsene hele tiden skal framstå som innbydende.

Sideelvene

Ljanselva går gjennom et kupert landskap hvor geologiske prosesser har skapt flere sidedaler av varierende størrelse. I oversikten i infoboksen er samtlige bekker som renner ut i Ljanselva tatt med, også de mest beskjedne og anonyme. Kun to av disse kvalifiserer selv til betegnelsen vassdrag, nemlig Gjersrudbekken og Prinsdalsbekken.

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.90296° N 10.87672° Ø