Lofthus (strøk i Oslo)

Lofthus er et boligstrøk i Bydel Nordre Aker i Oslo, mellom Disen og Grefsenåsen. Området er bygd på fabrikkeier Christian Schous eiendom Lofthus, som opprinnelig var husmannsplassen Disenstua. Schou fikk i 1882 oppført en trevilla her, og kalte den opp etter bygda Lofthus i Hardanger. Schous enke døde i 1925, og i 1934 ble Lofthus utparsellert.

Boligbebyggelse i Lofthus terrasse, en av veiene på Lofthus. Veien fikk navn i 1935, i forbindelse med utparselleringa av området.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).

Kilder og litteratur