Lund skole (Østre Toten)

Lund skole var en barneskole i Kolbu i Østre Toten. Kretsen ble oppretta i 1908, da skolene Dystebakken og Ulsrud ble slått sammen. Lund-skolen ble nedlagt i 2007, etter at kommunen to år før vedtok å redusere tallet på barneskoler fra tolv til sju. Det var i Lund krets at motstanden mot nedlegging var størst.

Skoleanlegget på Lund etter at Montessoriskolen tok over.
Foto: Trond Nygård (2011)

Høsten etter at Lund ble nedlagt, tok Toten Montessoriskole over skolelokalene. De elevene fra Lund som ikke begynte på montessoriskolen, går på den nye Kolbu skole.

Rektorer

Lærere (ikke komplett liste)

Kilder og litteratur