Karl Hæreid (1885–1982)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Karl Hæreid (født 22. juni 1886 i Årdal, død 22. august 1982 i Gjøvik) var lærer.

Han var sønn av gardbrukerparet Ole Olsen Hæreid (f. 1840) og Guro Sjursdatter (f. 1841) på Hæreid (gnr. 27/1) i Årdal. Han må ikke forveksles med Karl Hæreid (1895–1977) som var sønn av en annen Ole Hæreid (f. 1855) i Årdal, og som også ble lærer.

Etter Elverum lærerskole i 1907 kom Karl Hæreid til Kolbu på Toten og jobbet såvidt som vikar ved Dystebakken skole før denne i 1908 ble slått sammen til Lund skole. Han fikk jobb ved Lund skole og ble der til 1917. Han var også såvidt ved Kolbotn skole. Fra 1918 jobbet han ved Gjøvik skole. Han var ugift og bodde i Oscar Nissens gate 7.

Et helt nytt kapittel åpnet seg i Hæreids liv da okkupasjonen kom, og han i begynnelsen av 1941 meldte seg inn i Nasjonal Samling. I mars 1941 ble han utnevnt som varamann for Thor Tangevall i bytinget. Bytinget var korporativt sammensatt med én plass til lærerne, og en lærer som personlig varamann for denne. I mai 1941 fulgte verv i edruelighetsnemnda, og seinere varaverv i overligningsnemnda. Ofte gjorde disse nemndene ikke mye, men det fantes unntak. I 1943 fortsatte han i alle vervene, og var også med i bibliotekstyret.

Etter krigen satt han i varetekt i 83 dager. I 1946 avsa Toten herredsrett en dom på 3000 kroner i bot for landssvik, ansett avsonet gjennom varetektsfengslingen, og rettighetstap. Gjøvik lærerlag protesterte på mild behandling og offentliggjorde dette i pressen. De framhevet at Hæreid sto på NS' side under lærerstriden og «i sin naziiver avsatte en kollega som bibliotekar ved Gjøvik og Vardal folkeboksamling». Uttrykk som «naziiver» må leses kritisk, i lys av at stemningen fortsatt kunne være hatsk mot landssvikerne, også da lærerlaget fortsatte: «Av hensyn til barna og skolen ber vi nå om arbeidsfred og arbeidsro, noe vi ikke øyner muligheten av såframt utpregede nazilærere skal settes inn i sine gamle stillinger igjen».

Påtalemyndigheten mente på sin side at Hæreid burde fradømmes stillingen som lærer, anket herredsrettens dom til Høyesterett som tok anken til følge. Uten jobb etter nesten tretti år solgte Karl Hæreid huset i Oscar Nissens gate 7 til Odd H. Skonnord for 40 000 kroner. Han bodde seinere i Trondhjemsvegen.

Karl Hæreid ble imidlertid rehabilitert til slutt. I 1952 ble han ansatt på nytt ved Gjøvik skole. Flertallet i tilsettingsrådet hadde innstilt på Hæreid blant de seksten søkerne til en stilling, mens skoleinspektøren argumenterte for at en lærer fra Tromsø burde ansettes. Hæreid ble ansatt mot én stemme. Etter dette var stemningen god i Gjøvik-pressen. De trykket artikkelen «Lærer Hæreid hyllet av sin første skoleklasse» ved pensjonsavgangen, og en positiv 75-årsomtale: «Karl Hæreid elsker skolegjerningen, og elevene setter umåtelig stor pris på den lune, forståelsesfulle læreren».

I 1956 gikk han av med pensjon, og stilte fortsatt opp som «dyktig vikar» når det trengtes. Han døde på Gjøvik sykehus 96 år gammel og er gravlagt på Granavoll kirkegård.

Kilder

 • Karl Olsen i folketelling 1900 for Årdal herred fra Digitalarkivet
 • Karl Hæreid i folketelling 1910 for Kolbu herred fra Digitalarkivet
 • Karl Hæreid i Adressebok for Gjøvik by 1942 fra Digitalarkivet
 • Karl Hæreid i Historisk befolkningsregister.*«Gjøviks nye byråd», Vestopland 7. mars 1941
 • «Kommunale valg i Gjøvik», Vestopland 28. mai 1941
 • «Kommunale oppnevnelser i Gjøvik», Vestopland 24. desember 1941
 • «Det nye byting i Gjøvik oppnevnes», Oplendingen 19. februar 1943
 • «Kommunale oppnevnelser i Gjøvik», Vestopland 24. desember 1943
 • «Karl Hæreid, Gjøvik, 3000 kr. i bot», Oppland Arbeiderblad 28. mars 1946
 • «Vitneprov i saken mot lærer Karl Hæreid misbrukes», Oppland Arbeiderblad 17. mai 1946
 • «Karl Hæreid fradømt stillingen som lærer», Velgeren 15. januar 1947
 • Eiendomssalg, Samhold 13. oktober 1949
 • «Gjøvik skolestyre», Oppland Arbeiderblad 8. april 1952
 • «Lærer Hæreid hyllet av sin første skoleklasse», Oppland Arbeiderblad 8. oktober 1956
 • «75 år», Oppland Arbeiderblad 21. juni 1961
 • «Gravferd», Oppland Arbeiderblad 27. august 1982
 • Gjørvad, Olav (red.): Totens bygdebok - bind 2, Oslo 1937. Digital versjonNettbiblioteket, s. 497-498
 • Norske skolefolk 1966, bind 1, s. 772
 • Dødsannonse, Aftenposten 24. august 1982
 • Minneord av Per Hasselknippe, Oppland Arbeiderblad 25. august 1982
 • Gjøvik historielag: Da klokka klang... - Grunnskolen 250 år : beretning fra skolene i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal, 1989. Digital versjonNettbiblioteket, s. 128
 • DIS-Norge gravminnedatabase (gravminnet)