Lysedammene

Lysedammene, Øvre (316 moh), Midtre (304 moh) og Nedre (276 moh) Lysedam, er tre små vann på Krokskogen som ligger nord for Øvre Lyse. Dammene gjennomløpes av Tverrelva som løper ut i Heggelielva.

Lysedammene
Basisopplysninger
1118 Fra Tverelven (Lysedammene) - no-nb digifoto 20151021 00317 bldsa PK04781.jpg
Bildetekst: Skiløpere med hund.
Høyde: 316–304–276 moh.
Vassdrag: Lysakervassdraget
Kommune: Oslo

Ut i Øvre Lysedam renner også en bekk som renner fra Jonstjern (479,7 moh.) nordøst for Barlindåsen gjennom Almedalen med Huldermyra og Geitekleivmyra, tar opp en bekk fra Mollikkulpen (409 moh.) i øst og en bekk fra området nordvest for Andtjernåsen.

Inn i Øvre Lysedam renner også en bekk fra Smedmyra rett vest for dammen.

Vest i Nedre Lysedam munner også ut en bekk som kommer fra myrområdene rundt Sildekulpene på Ringerikesiden og som renner videre og får tilsig fra området mellom Damåsen og Otertjernåsene. Fra øst får Nedre Lysedam også en bekk fra Andtjern og Storsteinmyra

Vannene er regulert etter at det i 1890-årene ble bygget demninger som regulerte opp vannspeilet i alle tre dammene. De ble da tatt i bruk som fløtingsdammer til tømmer som ble fløtet ned Lysakervassdraget. Fløtingen varte fram til 1958.

Vannene er populære mål både for skiløpere om vinteren, og skiløypene går rundt vannene. Nærheten til Skansebakken med parkeringsplasser og bussforbindelse til byen gjør dem også til et populært utfartsområde også i sommerhalvåret med telting, bading og fisking.

Gamle Heggelivei går fra Skansebakken til dammene som turvei om sommeren og skiløyper om vinteren.

Kilder


Koordinater: 60.0460° N 10.5563° Ø