Tverrelva (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tverrelva
Tverrelva Sørkedalen.JPG
Foto: Erlend Bjørtvedt (2010).
Basisopplysninger
Alt. navn: Langtjernbekken (øvre del)
Samlet fall: 456 m
Kilde: Storflaka
Høyde ved kilde 649 moh.
Utløp: Utløp i Heggelielva
Høyde ved utløp: 193 moh.
Renner gjennom: Lysedammene, Hellefoss
Skiløpere med hund ved Lysedammene og Tverrelva.

Tverrelva er en elv som starter på Krokskogen og renner ut i Heggelielva i Sørkedalen.

Kilder

Tverrelvas øverste kilder er på Storflaka (649 moh) i Ringerike kommune. Her løper flere små bekker sammen og renner sørover for å samles med navnet Langtjernbekken i dalen mellom Gopletjernsåsen og Hornet rett før den renner inn i Oslo kommune og ned til i Øvre Lysedam.

Lysedammene

Her munner også ut en bekk som renner fra Jonstjern (479,7 moh.) nordøst for Barlindåsen gjennom Almedalen med Huldermyra og Geitekleivmyra, tar opp en bekk fra Mollikkulpen (409 moh.) i øst og en bekk fra området nordvest for Andtjernåsen.

Inn i Øvre Lysedam renner også en bekk fra Smedmyra rett vest for dammen.

Tverrelva gjennomløper de tre Lysedammene, etter at Nedre Lysedam også har tatt imot en bekk fra vest som kommer fra myrområdene rundt Sildekulpene på Ringerikesiden og som renner videre og får tilsig fra området mellom Damåsen og Otertjernåsene. Fra øst får Nedre Lysedam også en bekk fra Andtjern og Storsteinmyra

Nedenfor Lysedammene

Etter utløpet med demningen Skådammen fra Nedre Lysedam, kommer det inn fra øst en bekk fra området mellom Kleggemyråsen og Lønnehaugen, og rundt 500 lenger ned kommer det også inn en bekk fra vest fra Engebonn, og rett nedenfor dette en bekk fra øst som kommer fra Stormyra.

Deretter renner elva gjennom den rundt 20 meter høye Hellefoss før Raskebekken renner inn i elva fra vest og rett nedenfor kommer en liten bekk fra øst som stammer fra nedsiden av Skråbakka. Rundt 300 meter lenger ned munner Tverrelva ut i Heggelielva mellom Øvre Lyse og Lysebråten.

Fløting

Etter at Lysedammene ble demmet opp i 1890-åra ble Tverrelva brukt til tømmerfløting fram til 1958. Elva har trange passasjer og vanskelige fosser, og det ble derfor bygget lange skråmurer for å lede tømmeret ved høy fløtningsvannføring. Disse er fortsatt synlige i terrenget.

Kilder


Koordinater: 60.0214° N 10.5645° Ø