Montebello (strøk)

Montebello er et boligstrøk i bydel Ullern i Oslo. Det ligger på gården Søndre Husebys grunn, og har navn etter boligeiendommen Montebello i Montebelloveien 24.

Det meste av bebyggelsen på Montebello er oppført etter andre verdenskrig. Montebello stasjonKolsåsbanen åpna i 1942. Den ble stengt i 2003, men ble gjenåpna sammen med resten av Kolsåsbanen i 2008. Oslo lysverker bygde en mottaker- og fordelingsstasjon der i 1928, og den er senere utvida delvis ved innsprengning i fjellet. Det er også transformatoranlegg for kraftledningen fra Nore på Montebello, Smestad transformatorstasjon. Anlegget ble åpna i 1922 for å ta imot strøm fra Rjukan og utvida i 1928 slik at det også tok imot strøm fra Nore.

Det norske Radiumhospital ble oppført på nedre Montebello mellom 1929 og 1932. Ullern videregående skole åpna i 1931.

Montebello omtales som et av de mer eksklusive boligområdene i Oslo, med nokså høye boligpriser, men det er også vanlig blokkbebyggelse og rekkehus der. Det ble landskjent som et «rikmannsstrøk» gjennom Trond Kirkvaags figur Jacob Winche-Lanche, som var programleder i «Heisan, Montebello!», en serie sketsjer om livet i et villastrøk. Rapgruppa Karpe brukte tittelen på et album.

Littertur og kilder