Kolsåsbanen

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk
Den daværende Haslum stasjonBærumsbanen i 1920-årene. Stasjonsbygningen med seteritak. Haslum var dengang banens endestasjon, og enkeltsporet videre gikk bort til verkstedsområdet på Avløs stasjon. I 1930 ble dette enkeltsporet forlenget ut til Kolsås stasjon.
Foto: Nasjonalbiblioteket (1924-1929).
Gullfisk B1 ved Jar stasjon i 1942.
Foto: Oslo byarkiv
Kolsåsbanens Type C1-vogn ved ankomstplattformen på Kolsås stasjon i 1943.
Stasjonsbygningen med seteritak på Kolsås stasjon. Bak til høyre sees parkeringsplasen i den tidligere vendesløyfen, og den tidligere avgangsplattformen hvor også dette huset sto kan sees til venstre i denne bakgrunnen.
Foto: Pål Giørtz
Verkstedsbygningene på Avløs var opprinnelig Bærumsbanens verkstedsanlegg. I forbindelse med oppgraderingen av Kolsåsbanen til metrostandard i 2015 ble anlegget utvidet med fire nye løp og ble avløst av T-banens tre verksteds- og baseanlegg, i tillegg til Majorstuen og Ryen.
Foto: Pål Giørtz

Kolsåsbanen er i dag en del av Oslo og omegns T-banenett. Banen var før oppgraderingen i årene 2008-2014 en av A/S Oslo Sporveiers fire vestlige forstadsbaner som samles i fellestunnelen Majorstuen–Nationaltheatret–Stortinget. Strekningen fra Stortinget til Kolsås i Bærum er 17,45 km lang og hadde før stengningen i 2006 25 stasjoner. Den har felles trasé med Røabanen til den tidligere holdeplassen Sørbyhaugen, og krysser grensen til Bærum ved Lysakerelva.

Foreningen Kolsåsbanens Venner ble etablert i 1993.

Bakgrunn

Utdypende artikler: Lilleakerbanen og Bærumsbanen

Banetraseen ut til Kolsås ble opprinnelig anlagt som en forlengelse av Lilleakerbanen, som åpnet 1919. I 1924 ble denne forlenget som Bærumsbanen til Bekkestua og Avløs stasjon, og videre i 1930 til Kolsås. Strekningen fra Avløs til Kolsås var da på enkeltspor.

En rekke av holdeplassene hadde opprinnelig små ekspedisjonsbygninger, dette gjaldt Jar, Tjernsrud, Ringstabekk, Egne Hjem, Bekkestua og Haslum, alle disse er nå revet. Bygningstypen er bevart på Kolsås stasjon og er flyttet og rehabilitert i forbindelse med oppgradering av stasjonen til T-banestandard. Bygningstypen som var utformet i nybarokk med såkalt seteritak, og var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve (1877–1940) ved Kristiania Elektriske Sporvei. Han brukte sannsynligvis tilsvarende bygninger på Ekebergbanen som forbilde. Disse var tegnet av arkitekt Erik Glosimodt.

Kolsåsbanen

Etter at forbindelseslinjen fra Jar stasjon til Sørbyhaugen stasjonRøabanen ble tatt i bruk 1942, fikk banen dagens navn, samtidig som også Røabanen ble forlenget inn i Bærum. Samtidig ble også Kolsåsbanen utbygget med dobbelspor helt ut til Kolsås stasjon, og Bærumsbanen ble delt i to: Den nåværende Kolsåsbanen; og Lilleakerbanen, som fikk nytt endepunkt på Jar. De tradisjonelle brede, blå Kolsåsvognene, Type C1, ble samtidig satt i drift og trafikkerte Kolsås via Majorstuen og ført videre inn i tunnelen til Nationaltheatret stasjon.

Driftsselskapet A/S Bærumsbanen ble i 1944 underlagt A/S Oslo Sporveier, og slettet som formelt aksjeselskap i 1971.

I 1987 ble de vestlige forstadsbanene knyttet sammen med de østlige T-banene med omstigning på Stortinget stasjon, fra 1995 uten omstigning. Kolsåsbanen ble ikke ombygd til T-banestandard, slik som Østeråsbanen og Sognsvannsbanen ble. Sommeren 2003 ble banestrekningen Bekkestua–Kolsås nedlagt og erstattet med busser. Banen ble etter en rekke protester gjenåpnet i november 2004, men 1. juli 2006 ble banen igjen stengt, nå for å bli bygd om til T-banestandard. Tog østfra snudde da ved den midlertidige holdeplassen Husebybakken, før Montebello stasjon som var under opprustning.

Oppgradering til T-banestandard

Den nye, oppgraderte banen ble bygget i den eksisterende trasén, og den 12 km lange banestrekningen fikk full utskiftning av underbygning, overbygning, sviller, skinner, nye stasjoner og oppgradert strømforsyning. Samtidig ble det bygget 13 nye stasjoner med universell utforming, og har plattformer for 6-vognstog på rett linje. Alle planoverganger ble fjernet. Dette hadde en samlet kostnad på kr 2,9 milliarder, og Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har finansiert de deler som ligger innen eget område.

T-banen fra Kolsås har avgang hvert kvarter, og reisetiden fra Kolsås til Majorstuen er 26 minutter.

Billettprisen er den samme for hele T-banesystemet, som ligger i sone 1.

Stasjoner

Oversikten er satt opp i geografisk rekkefølge fra Stortinget stasjon til Kolsås. På Stortinget stasjon videreføres linje 3 til Mortensrud stasjon. Det tar etter rutetabellen 56 minutter å reise hele strekningen. Fra Kolsås til Stortinget tar det 30 minutter.

Nedlagte stasjoner og holdeplasser er satt i kursiv.

Stasjon Åpnet Kommune Km fra Stortinget Forbindelser Merknader Bilde
Stortinget stasjon 1977/1987 Oslo 0 Alle T-banens linjer Opprinnelig Sentrum stasjon, stengt 1983-87 etter vannlekkasje og tilkobling til vestlige linjer. Dagens navn fra 1987 Stortinget stasjon.jpg
Nationaltheatret 1928 Oslo 0,7 Hovedbanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen, Flytoget, T-banen Kolsåsbanen fra 1942 Nationaltheatret stasjon 1950-åra OB.F21030.jpg
Valkyrie plass 1928 Oslo 2,4 Kolsåsbanen fra 1942, nedlagt i 1985. Stasjon intakt. Valkyrie plass nedgang til Holmenkollbanen OB.Ø63 1331.jpg
Majorstuen 1898 Oslo 2,7 Alle T-banens linjer, tre sporveislinjer og fem busslinjer Åpnet som endestasjon for Holmenkollbanen. Kolsåsbanen fra 1942 2 Christiania Ved Majorstuen, Holmenkollbanen, en sportsøndag - no-nb digifoto 20151020 00067 bldsa PK04019.jpg
Volvat 1912 Oslo 3,4 Kolsåsbanen fra 1942, lagt ned i 1997, da t-banetogene ble for lange. Stasjon intakt. Volvat stasjon.jpg
Borgen 1912 Oslo 3,8 Røabanen Kolsåsbanen fra 1942. Flyttet noe vestover ved oppgradering til metrostandard i 1995. Borgen stasjon Oslo 2013 2.jpg
Heggeli 1912 Oslo 4,2 Kolsåsbanen fra 1942, lagt ned i 1995 i forbindelse med oppgrading til T-banestandard. Stasjon fjernet.
Smestad 1912 Oslo 4,6 Røabanen Kolsåsbanen fra 1942 1421 Smestad. Røabanen - no-nb digifoto 20150916 00079 bldsa PK05227.jpg
Sørbyhaugen 1935 Oslo 5,0 Kolsåsbanen fra 1942, lagt ned i 1995 i forbindelse med oppgrading til T-banestandard. Stasjon fjernet Sørbyhaugen stasjon.jpg
Husebybakken 1942/2006 Oslo Nedlagt 1961, midlertidig åpnet i 2006-2008 som endestasjon i forbindelse med oppgrading til T-banestandard. Stasjon fjernet.
Montebello 1942 Oslo 6,0 Stengt for oppgradering 2006-2008 Montebello stasjon Oslo 2015.jpg
Ullernåsen 1942 Oslo 6,8 Stengt for oppgradering 2006-2008 Ullernaasen stasjon.JPG
Åsjordet 1942 Oslo 7,4 Stengt for oppgradering 2006-2008, endestasjon fram til 2010 Åsjordet stasjon Oslo 2015.jpg
Bjørnsletta 1942/2010 Oslo 7,8 / 8,2 Stengt for oppgradering til T-banestandard i 2006. Ny stasjon åpnet ca fire hundre meter lenger vest i 2010 Bjørnsletta stasjon Kolsåsbanen 2015.jpg
Lysakerelven 1942 Oslo 8,4 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, erstattet i 2010 av nye Bjørnsletta stasjon, noen hundre meter lenger øst. Stasjon fjernet. Lysakerelven stasjon.jpg
Jar 1924 Bærum 9,1 Lilleakerbanen Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet 2010 Gullfisk at Jar 1942.jpg
Tjernsrud 1924 Bærum 9,4 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, erstattet av nye Ringstabekk. Stasjon fjernet, undergang etablert på stedet. 699 Tjernsrud St. Bærumsbanen - no-nb digifoto 20150819 00233 bldsa PK22444.jpg
Ringstabekk 1924 Bærum 10,5 / 10,2 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet ca tre hundre meter lengre øst i 2011 705 Ringstabekk St. Bærumsbanen - no-nb digifoto 20150819 00231 bldsa PK22434.jpg
Egne Hjem 1924 Bærum 10,8 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006. Stasjon fjernet. 698 Egne Hjem St. Bærumsbanen - no-nb digifoto 20150819 00221 bldsa PK22421.jpg
Bekkestua 1924 Bærum 11,4 Lilleakerbanen Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet 2011 712 Bekkestua St Bærumsbanen - no-nb digifoto 20150819 00154 bldsa PK22136.jpg
Gjønnes 1924 Bærum 11,8 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet 2012 Gjønnes stasjon 2018.jpg
Haslum 1924 Bærum 13,2 / 13,0 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet to hundre meter lengre øst i 2013 702 Haslum st. Bærumsbanen - no-nb digifoto 20150819 00169 bldsa PK22242.jpg
Avløs 1924 Bærum 13,5 / 13,6 Kun verkstedsbase 1924-1930, publikumstrafikk fra 1930. Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet ca 150 meter vest i 2013 Avløs stasjon 23. februar 2017.jpg
Valler 1930 Bærum 14,8 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, erstattet i 2014 av nye Gjettum stasjon, noen meter lenger vest. Stasjon fjernet.
Gjettum 1930/2014 Bærum 15,5 / 15,0 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, flyttet ca fem hundre meter lengre øst og slått sammen med Valler i 2014. Gammel stasjon fjernet.
Hauger 1930 Bærum 16,5 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet 2014
Kolsås 1930 Bærum 17,3 Stengt i forbindelse med oppgradering til T-banestandard i 2006, gjenåpnet 100 meter lenger sør i 2014 Kolsås stasjon 20160831.jpg

Eksterne lenker


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Kolsåsbanen er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.914762° N 10.501041° Ø