Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole er en ungdomsskole i Teigebyen i Nannestad kommune i Akershus. I tillegg til eget skolebygg benytter skolen seg av tidligere Eker skole og Nannestad ungdomsskoles kurs- og opplæringssenter.

NUSKOS har sine skolelokaler på Nannestad ungdomsskole.

Kjelder og lenker

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!