Eker gamle skole (Nannestad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Eker gamle skole. Bildet tilhører Nannestad Historielag.

Eker gamle skole var den første fastskolen i Nannestad, og faktisk en av de første på landsbygda i Norge. Den kom i gang i den gamle klokkergården Eker, under Nannestad prestegård i 1812.

Lars Hoff var kirkesanger og lærer og bodde her i fem år, 1812-1817. Etter å ha fungert som skole lenge trengtes vedlikehold, og i 1828 ble den «gamle skolen» revet, og ny ble satt opp i laftet tømmer. Den sto ferdig i 1829.

I 1899 var det kommet inn andragende fra tilsynsutvalget ved skolen om å bygge ny skole. Dette ble anbefalt av skolestyret. Den gamle skolen skulle bygges om til lærerbolig. Etter en "drakamp" om kretsgrenser ble det i 1905 vedtatt å flytte skolen ca. 1 km østover til Prestfjellet ved Preståsvegen. Den nye Fjellet skole ble bygd i 1906.

Ombygging av Eker til lærerbolig ble utført i 1908. Det er trolig at det gamle, laftede skolehuset fra 1829 i hovedsak ble beholdt uendret eksteriørmessig sett, ved ombyggingen i 1908, da det ble påbygd en halv etasje, i reisverk.

Skolen ble revet i 1963.

Lærere

  • Lars Hoff 1812-1817

Kilder og litteratur