Nedre Romerike sorenskriverembete

Nedre Romerike sorenskriverembete var et sorenskriveriRomerike i Akershus fylke. Det vart opprettet ved kongebrev av 31. juli 1591, og besto fram til 1990, da embetet vart avløst av Nedre Romerike herredsrett, senere Nedre Romerike tingrett.

Beskrivelse

Fra 1687 omfattet embetet tinglaga Sørum, Aurskog, Høland, Enebakk, Fet og Skedsmo, og disse grensene lå fast fram til 1913: Dette året ble sorenskriveriene på Romerike omregulert, og Gjerdrum kom til Nedre Romerike, mens Sørum, Aurskog og Høland gikk til Nes sorenskriverembete. Enebakk ble overført til det nyopprettede Indre Follo sorenskriverembete i 1955, og i 1959 ble Strømmen sorenskriverembete skilt ut, omfattende kommunene Nittedal, Lørenskog og Skedsmo vest for Nitelva. Begge disse sorenskriverembetene ble så avløst av Nedre Romerike herredsrett i 1990.

Før sorenskrivernes inntekter vart nedjustert ved lov i 1872, hadde sorenskriveren i Nedre Romerike den høyeste nettoinntekta av alle sorenskrivere i landet, på 20 000 kroner. Etter 1872 vart denne justert ned til 6000 kroner, som var ny makssats.[1]

Sorenskrivere i Nedre Romerike

Fotnoter

  1. Næss, side 66.

Litteratur

  • Næss, Hans Eyvind (red.): For rett og rettferdighet i 400 år: sorenskriverne i Norge 1591–1991. Utg. Justisdepartementet/Fabritius. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Historikk på Nedre Romerike tingretts nettsider.