Ole F. Harbek

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Ole Fingalf Harbek»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Fingalf Harbek.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1906 (1931).
Torstrand torg 4
Foto: Roy Olsen (2011)
Eidgata 10 A
Foto: Roy Olsen (2012)

Ole Fingalf Harbek (født Hansen 26. juli 1887 i Larvik, død 1. mars 1974) var jurist. Foreldrene var skipsfører Daniel Hansen (1851–1910) og Otilie, f. Olsen (1856–1954). Faren var født i Gjerpen, mens moren var født i Tjølling. Ifølge folketellingen 1891 bodde familien i Torstrand torg 4 på Torstrand. Ifølge folketellingen 1900 bodde den i Eidgata 10 på Langestrand. Ole Fingalf Hansen fikk navneendring til Harbek ved bevilling i 1918. Han giftet seg 4. september 1915 med Astrid Bühring (1894–1988). Hun var født på Nøtterøy.

Harbek var en landskjent jurist, ikke så meget som praktiserende, men som lovmaker. Innen det overhodet fantes en friluftslov i Norge var han initiativtaker til førkrigsloven om kommunal ekspropriasjonsrett av strender. Som vestfolding så Harbek utviklingen og var framsynt.

Liv

Harbek avslørte i et intervju med Eva Aaserud, som sto på trykk i Østlands-Postens utgave av 26. juli 1972 at dersom han ikke vært nærsynt, ville hans yrkeskarriere ha vært på sjøen. Som sønn av en seilskuteskipper var det rimelig at sjøen virket forlokkende i barneårene og de tidlige ungdomsårene.

Harbek var den første formann for Larvik Gymnasiesamfunn, som ble grunnlagt 20. desember 1904. Han avla examen artium i 1906 og juridisk embetseksamen i 1911. Harbek kom til Tønsberg som sakførerfullmektig, var der i et par år, dro så til Oslo for å være dommerfullmektig i Oslo skifterett og kom tilbake til Tønsberg.

Harbek kom senere inn i Justisdepartementet, først åtte år ved politiets kriminalkontor, og avanserte i 1925 til byråsjef i Lovavdelingen. Stillingen som byråsjef skjerpet hans interesse for det å lage og forumlere lover. I 1921 oppholdt han seg fire måneder i Tyskland og Storbritannia for å studere statsforvaltning. Harbek var sorenskriver i Nedre Romerike sorenskriverembete 1936–1950 og i Horten sorenskriverembete 1950–1957.[1]

Han hadde en sterk stilling blant sine dommerkolleger, noe som framgår av at han var formann i Den norske Dommerforening 1945–1949 og ble valgt til æresmedlem av foreningen i 1961.

Harbek var medlem av det upolitiske Administrasjonsrådet 15. april–25. september 1940 med ansvar for Justis- og politidepartementet. Han var også tiltenkt en plass i det påtenkte riksrådet under Riksrådsforhandlingene i 1940. Tyskerne ville ikke godta at Harbek skulle ha en plass i riksrådet, og forhandlingene brøt sammen.[2]

Han hadde en rekke offentlige oppdrag. Harbek var formann for Straffelovrådet (Det sakkyndige råd for strafferettslige spørsmål) 1949–1965 og 1957–1969 medlem av Straffeprosesslovkomiteen, hvis utkast ligger til grunn for den nåværende lov om rettergangsmåten i straffesaker av 1981. Harbek har skrevet kommentarer til Sportelloven, Tinglysningsloven (sammen med Erik Solem) og Hotelloven. Han var – sammen med Per Augdahl og Carl Platou – medutgiver av boka Forfatning og forvaltning (1929).

Utmerkelser

Harbek ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1963. Han ble også utnevnt til kommandør av den svenske Nordstjärne-Orden.

Referanser

  1. Hans Eyvind Næss (red., 1991) For rett og rettferdighet i 400 år : Sorenskriverne i Norge 1591–1991 – Justisdepartementet i samarbeid med Fabritius. ISBN 8290545193.
  2. Bomann-Larsen 2013, s. 326–332

Litteratur