Nord-Troms museum

Nord-Troms museum ble grunnlag i 1979, og samler museer i seks kommuner i Nord-Troms: Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Hovedkontoret ligger på Storslett i Nordreisa.

De sju avdelingene er:

Kilder

Se også

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!