Gamslett fiskarbondegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gamslett fiskarbondegård er et bygdemuseum i Lyngen kommune. Det ligger på bruket Gamslett, og ble bygd opp av Alf Gamslett (1916–1975).

I 1942 meldte Gamslett sin samling av gjenstander inn i Norske Museers Landsforening under navnet Svensby bygdemuseum. Samlinga ble også omtalt som Ullsfjord bygdemuseum og som Gamslettsamlinga. Hans samling besto av gjenstander han hadde kjøpt og fått, samt en del oldsaker han hadde funnet i området.

Etter Alf Gamsletts død i 1975 ble det en arvestrid omkring gjenstandene på museet han hadde bygd opp. Tromsø Museum så seg nødt til å rykke inn annonse i Nordlys for å få tak i personer som hadde solgt gjenstander under forutsetning av at de skulle tilhøre et bygdemuseum på Ullsfjord, slik at de kunne beholde mest mulig av samlinga intakt.[1] i tida som fulgte var det flere som var opprørt over at det lå an til at arvinger ville selge gjenstander, i stedet for at de ble bevart på museet. Det viste seg også at flere av gjenstander var gaver til museet, og dermed ikke nødvendigvis Gamsletts og arvingenes eiendom.[2] Flere ga tydelig uttrykk for at de ville kreve gavene tilbakelevert dersom de forsvant fra museet.[3] Det var Alf Gamsletts bror Elberg Ivar Johannessen som kontakta Tromsø Museum og satte i gang saken, etter at lensmannen i Lyngen, H. Halden, hadde brutt plomberinga av huset og henta ut gjenstander som skulle selges.[4] Tromsø namsrett kom til at samlinga i første omgang skulle oppbevares sikkert på Tromsø Museum, inntil eierskapet ble klart. Lyngen kommune gikk inn i forhandlinger om å kjøpe samlinga for å løse floka.[5] Saken skulle opp for Tromsø byrett i 1980, med Lyngen kommune og Tromsø Museum på den ene sida, og arvingen Torgunn Gamslett og Arctic Antique på den andre. Det ble beslutta at regjeringsadvokaten skulle møte for Tromsø Museum, hvilket understreker de viktige prinsipielle sidene ved saken.[6] Saken endte med forlik, der Troms fylkeskommune gikk inn med midler for å kjøpe ut arvingen.[7]

I og med at samlinga ble bevart, ble museet videreført, og den ble etter hvert en del av Nord-Troms Museum.

Referanser

  1. Annonse i Nordlys 1978-11-04. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. «Ville aldri gitt gaver til økonomisk spekulasjon» i Nordlys 1978-11-07. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. «–Vi vil kreve gavene tilbake» i Nordlys 1978-11-08. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. «Lyngen-lensmannen bør ikke vise seg på Svensby» i Nordlys 1978-11-13. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. «Kommunalt kjøp aktuelt, men uenighet om prisen» i Nordlys 1979-05-08. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. «Er ei viktig prinsipp-sak» i Nordlys 1979-10-30. Digital versjonNettbiblioteket.
  7. «Gjenkjøp av privat museumssamling» i Nordlys 1980-10-25. Digital versjonNettbiblioteket.

Litteratur og kilder