Norges gamle Love

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges gamle Love er tittelen på to bokserier med kommenterte avskrifter av norske lover. Den første tar for seg lovene fram til 1387, det vil si året da Olav IV Håkonsson døde. Den andre fortsetter fra 1388, og slutter i 1604 da Christian IVs Norske Lov avløste de gamle lovene.

Bruk i lokalhistorie

Lover kan være en viktig kilde til forståelse av samfunnet man arbeider med. For å kunne tolke andre kilder fra perioden på riktig måte, er det nødvendig å kjenne lovverket, ettersom dette ofte er underforstått.

Det er også slik at lovverket ikke bare regulerer på forhånd, men også reagerer. Lovendringer kan reflektere både konkrete hendelser som fører til behov for regulering (for eksempel nye regler om ildsteder i byene etter en bybrann), og de kan reflektere holdningsendringer i samfunnet. De bidrar dermed både til å øke vår forståelse av hvorfor noe skjer, og av hvordan samfunnet reagerte på visse hendelser.

De gjengitte lovtekstene er transkribert direkte, og er derfor i stor grad på norrønt eller latin. Men takket være kommentarene er det mulig å få kunnskap om innholdet for alle, uavhengig av om man kan disse språkene eller ikke.

Norges gamle Love indtil 1387

Dette verket ble gitt ut i fem bind i Christiania fra 1846 til 1895.

Redaktørene for verket var Ebbe Hertzberg og Rudolf Keyser.

Norges gamle Love 1388–1604

Det har kommet fire bind i denne serien, utgitt i Oslo fra 1904 til 1992. Den omtales på tittelbladene som «Anden række», hvilket vil si at den fra utgivers side ble regna som en direkte videreføring av det første verket. Verket ble gitt ut i hefter, men det kom også noen samlebind.

Referanser/noter

  1. På tittelbladet Tredje bind III, feiltrykk for IV.