Norsk Papirindustriarbeiderforbund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hos Helge-Rein-By BrugByafossen i det som den gang var Egge kommune var ikke organiserte arbeidere velkomne, her en annonse fra samme år forbundet ble etablert.
Foto: Indtrøndelagen, 28. juni 1913

Norsk Papirindustriarbeiderforbund er en tidligere fagforening stiftet i 1913, tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). Forbundet organiserte arbeidstakere innen papir-, tremasse- og celluloseindustrien.

Papirarbeiderne var fra århundreskiftet organiserte i lokale fagforeninger tilsluttet Norsk Arbeidsmandsforbund, men som så mange andre mer spesialiserte arbeidere brøt de ut og dannet sitt eget forbund i 1913. Et første innledende møte med deltakelse av 17 fagfofreninger var samlet i Drammen 27. februar til 1. mars dette året. Dette var ikke et formelt stiftelsesmøte, men et styre ble likevel valgt. Arbeidsmandsforbuhndet protesterte, og det nye forbundet ble ikke godkjent av LO. Etter splid og usikkerhet ble et nytt forbund opprettet i samarbeid med Arbeidsmandsforbundet i møte 9. til 11. mars 1914.

Forbundet utviklet seg snart til å bli en av de sterktest organiserte delene av norsk arbeidsliv. Forbundet fikk innflytelse både på lønnsfastsettelsene, men også arbeidsvilkårene for arbeiderne.

Norsk Papirindustriarbeiderforbund var et av de forbundene som i 1988 opprettet Fellesforbundet og gikk inn i dette, og hadde da rundt 13 000 medlemmer.

KIlder