Nye ridehus

Nye ridehus, og kalt Det nye ridehus er Akershus festnings bygning nr 44 og ble oppført som ridehus/ekserserhus i 1900. Bygningen ligger parallelt med Gamle ridehus, bygning nr. 43, oppført i 1828.

Nye ridehus.
Foto: Vidar Iversen (2014).

Bygningen er en kopi av et ridehus som sto på Vippetangen og som måtte rives. Noen komponenter og bindingsverk fra ridehuset på Vippetangen kan ha blitt med til denne bygningen. Den ble oppført på kommunens regning, utført i en utmurt bindingsverkskonstruksjon med saltak som understøttes av en Polonceau-inspirert fagverkkonstruksjon i tre og stål. (Camille Polonceau var en fransk jernbaneineniør som i 1839 fant opp en spesiell fagverkkonstruksjon).

Etter større innvendige ombygginger og moderniseringer i årene 2005 til 2007 har begge ridehusene blitt disponert av Forsvarets stabsmusikkorps, og i Gamle ridehus er korpsets faste konsertscene, og med øvingslokaler i Nye ridehus.

Kilder


Koordinater: 59.90726° N 10.74006° Ø