Oslo Misjonskirke Betlehem

Oslo Misjonskirke Betlehem er tilsluttet Misjonskirken Norge, tidligere Det Norske Misjonsforbund og Misjonsforbundet. En av de mest markerte predikantene som virket i menigheten var den finlandsvenske Frank Mangs i årene 1932–1947.

«Fellesskapshuset» med menighetshus og barnehage, oppført i 2007 av Oslo Misjonskirke Betlehem i Langerudhaugen 1.
Foto: Kjetil Ree (2008).

Kirken regner 23. september 1877 som sin stiftelsesdato da Kristiania Ansgari Missionsforening ble stiftet, men allerede i 1866 hadde svenske innflyttere i Christiania dannet foreningen Den lille evangeliske lutherske missionsforening. Selv henviser menigheten også til å ha røtter helt tilbake til 1856, da Gustav Adolf Lammers gikk ut av statskirken på grunn av tvil om kirkens dåps- og nattverdspraksis.

I 1882 gikk deler av den lammerske frimenigheten fra 1857 sammmen med Kristiania Ansgari Missionsforening og dannet Kristiania frie Missionsforening og Menighet.

Menigheten fikk sin første kirke i Mariboes gate 2 med navnet «Betlehem» oppført for menigheten i 1884, arkitekt var Christian Reuter. Kirken hadde en møtesal med plass til 700 mennesker. I disse lokalene startet også komponisten Knut Nystedt sin lange karriere, da han var organist her i årene 1932 til 1938.

I 1917 endret medigheten navn til Kristiania misjonsforening og menighet etter at en utbrytergruppe fra 1913 er tilbake til folden igjen. I forbindelse med at byen skifter navn, endret menigheten i 1924 navn til Oslo frie misjonsmenighet.

Bygningen Mariboes gate 2 ble revet i 1930-årene og i 1938 åpnet det nye «Betlehem» med 1200 sitteplasser i Møllergata 26, bygget sammen med Mariboes gate 2 med Kristofer Lange som arkitet.

Menigheten forlot disse lokalene i 1995 og holdt til i leide lokaler. De første årene hos Maran Ata Oslo i nabogården i Mølergata 28 fram til 1997, deretter får de leie lokaler på Skinnsenteret på Økern. Fra september 1999 leide de lokaler i Gamle Aker menighetshus.

Kirken fikk dagens navn i 2002 i forbindelse med 125 års jubileet.

Kirken kjøpte Abildsø kapell fra 1961 Langerudhaugen 1 og rev dette. På tomten ble det såkalte «Fellesskapshuset» med menighetshus og barnehage oppført og åpnet i 2007.

Philip Pedersen satt i menighetsstyret fra 1924, og var også formann i årene fra 1935 til 1947. Andre sentrale personer var Gordon Johnsen, Gerda Karijord, Thorleif Johannes Thomassen og Petter Gylver fram til han etablerte Maran Ata-menigheten i Oslo i 1959. I nyere tid er særlig tidligere statsråd og partileder i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad et kjent medlem.

Kilder

Koordinater: 59.87967° N 10.82711° Ø