Oslo krigshavn

Oslo krigshavn er sjøområdet ved Oslo som er definert som krigshavn, det vil si et område som krever spesielt vern ved krigsfare eller i krigstilstand. Krigshavna dekker hele Oslofjorden fra Oslo by til ei linje trukket utenfor Færder fyr.