Krigshavn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ei krigshavn er et sjøområde ved ei orlogshavn eller et område av annen strategisk betydning som skal vernes spesielt ved krigsfare eller i krigstilstand.

Det er pr. 2009 sju områder som er definert som krigshavner i henhold til kongelig resolusjon av 17. februar 1950:

Krigshavnene kan strekke seg langt utover de sivile havneområdene.

Under første verdenskrig og under andre verdenskrig fram til angrepet i april 1940 var krigshavnene spesielt strengt voktet av nøytralitetsvernet. Mens stridende parters skip stort sett kunne fritt andre steder i norsk farvann var det restriksjoner på ferdsel i krigshavnene. De skulle ransakes for å kunne seile gjennom en krigshavn, noe som blant annet utløste en konflikt i forbindelse med at «Altmark» i 1940 ville seile gjennom Bergen krigshavn for å unngå britiske skip lenger ut.

Litteratur