Ove Iversen Juul

Ove Iversen Juul (født 23. oktober 1615 i Villestrup, død 29. mai 1696 samme sted) var visestattholder i Norge fra 1669 til 1674.

Han var sønn av riksråd Iver Juul (1563–1627) og Ingeborg Parsberg (1584–1655).

Han ble den 13. juni 1649 gift med Kirstine Urne (1628–1672), datter av Fredrik Urne og Karens Hansdatter Arenfeldt.

Etter studier ved Sorø akademi 1627–1630 fulgte en studiereise utenlands. Fra omkring 1639 var Juul i hofftjeneste. I 1653 fikk han et godslen i Danmark, og i 1655 ble han resident i Stockholm. I 1656 og de to påfølgende årene var han utsending til den svenske kongen.

I 1661 ble han assessor ved Kansellikollegiet, ved Statskollegiet og i Højesteret, og samme år ble han amtmann i Ålborg amt. I 1669 ble han visestattholder under Ulrik Frederik Gyldenløve, og han satt i det embetet til 1674. Fra 1669 til 1679 var han også stiftamtmann i Kristiansand stiftamt og visekansler ved Danske kanselli. Han møtte i Overhoffretten som preses, noe som fulgte av hans embete som visestattholder, fra 1670 til 1674. Fra 1676 til 1679 var han justitiarius ved Højesteret.

I 1681 bar det tilbake til Danmark, der han ble stiftamtmann i Århus.

Han fikk rang av geheimeråd i 1669, og ble ridder av Dannebrogen i 1671.

Litteratur