Peter Ravn Sollied

Peter Andreas Ravn Sollied (født 15. mai 1869 i Bergen, død 11. september 1955) er kjent som slektshistoriker. Han var utdannet kjemiingeniør fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1891 og var ansatt som overlærer ved de tekniske skolene i Bergen, Trondheim og Oslo. Mellom 1918 og 1921 var han direktør i Statens Fettdirektorat. Videre var han stifter, første formann og senere æresmedlem av Vernepliktige Offiserers Forening.

Som slektshistoriker gjorde P.R. Sollied seg med bemerket med mange artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, et tidsskrift han også var redaktør for i perioden 19371946. Sammen med sønnen Henning Sollied skrev han bl.a bok om gårdene i Aker. Privatarkiv nr. 214 i Riksarkivet inneholder de etterlatte slekts- og personalhistoriske opptegnelsene til P.R. Sollied og sønnen Henning.

Kilder