Trondhjems Tekniske Læreanstalt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) er en tidligere utdanningsinstitusjon som gav undervisning i tekniske fag, og lå i Munkegata 1. Læreanstalten ble opprettet i 1870 og var Trondheims første høyere tekniske skole. Skolen ble etter hvert en direkte forløper til Norges tekniske høgskole (NTH), som åpnet i 1910, og siden Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1996. Før skolen ble nedlagt og sendte ut sitt siste kull i 1915, rakk den å uteksaminere en rekke betydelige aktører som har vært med på å prege sine fagfelt både i Norge og internasjonalt. Gjennom 45 års eksistens hadde skolen 1661 elever.

Skolen var i begynnelsen kun en teknisk skole som skulle utdanne unge menn til maskinister og bestyrere av mindre fabrikker, men med tiden ble det lagt vekt på å gi teoretisk kunnskap rettet mot yrkene arkitekt, maskintekniker, sivilingeniør og kjemiker. TTL hadde to linjer, en for kjemi og en for ingeniør- og byggfag. Den siste hadde også en arkitektavdeling, som riktignok ikke førte fram til en fullverdig arkitektutdanning. Det vanligste for studentene ved ingeniørlinjen og arkitekturlinjen var dermed å fortsette studiene hos utenlandske høgskoler, ikke minst i Tyskland (bl.a. Technische Hochschule Berlin). Anstaltens første overlærer i bygningskunst var Ole Falck Ebbell.

TTL byttet navn til TTM, seinere Trondheims Tekniske Skole, deretter Trondheims ingeniørhøyskole og HiST (fra 1994). Fra første januar 2016 er HiST, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet organisert som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Trondhjems Tekniske Læreanstalt» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.