Philip Leopold Wackenitz

Philip Leopold Wackenitz (født 1736 i Boltenhagen i Vorpommern, død 21. mai 1800) var offiser og generaltolldirektør i Trondheim fra 1776 til 1800. Wackenitz hadde rang av kammerherre. Han var medlem i Trondhjems Borgerlige Klub. (Borgerklubben)

Han stammet fra en pommersk adelsslekt, og var sønn av oberst Carl Philip von Wackenitz zu Botenhagen und Kisow, som var i svensk tjeneste, og Charlotte Louise von Oertzen. Hans bror August Friederich von Wackenitz kom til Norge som offiser i 1767, og ble generalkrigskommissær.

I Adresseavisen 11 oktober 1782 står han oppført sammen med de fleste av byens bedre borgere i en liste som subskribent til aksjene i et opprettet handelsselskap som het Det Kongelige Octroyerede Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske Forenede Handels og Canal Compagnie. Aksjene ble fordelt etter loddtrekning som foregikk i København.

Litteratur