August Friederich von Wackenitz

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
August Friederich von Wackenitzs gravminne på Krist kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

August Friederich von Wackenitz (født 26. april 1726 i Boltenhagen i Vorpommern, død 16. desember 1808) var general, generalkrigskommissær og deputert i Det norske Generalitets- og Kommissariatskollegium fra 1773 til 1808.

Han stammet opprinnelig fra en pommersk adelsslekt, og var sønn av oberst Carl Philip von Wackenitz zu Botenhagen und Kisow, som var i svensk tjeneste, og Charlotte Louise von Oertzen. Wackenitz kom til Norge som offiser i 1767. Hans bror Philip Leopold Wackenitz kom også hit til landet, og ble generaltolldirektør i Trondheim.

Ved sin død var han øverste leder for Det norske Kommissariatskollegiet som var det øverste administrative organet i den norske hæren. Wackenitz var en aktet militær embetsmann, og hadde tjenestgjort i hæren i hele 68 år. Han ble elev ved Landkadettakademiet i København som 14-åring, og ble utnevnt til fenrik i 1744. Han var noen år i hessisk tjeneste, men ble i 1750 utnevnt til kaptein i dansk tjeneste. Etter flere forskjellige kommandoer, ble han kommandert til Trondheim i 1772. Etter et kort opphold i Danmark ble han i 1773 utnevnt til oberst og sendt til det søndenfjeldske Norge. Han ble generalkrigskommissær for hæren, med det overordnede ansvaret for utskrivningsvesenet, og ble i tillegg tjedjedeputert i kollegiet. Han ble utnevnt til generalmajor i 1783.

I forbindelsen med felttoget til Sverige høsten 1788 var han leder for den såkalte Kommissariatskommisjonen som skulle organisere forsyningene til hæren i forkant av felttoget. Da han ble førstedeputert i kollegiet i 1789 fratrådte han stillingen som generalkrigskommissær - den ble overtatt av Frederik Gottschalk Haxthausen. Wackenitz var en allment respektert og beundret offiser i samtiden. Han ble ridder av Dannebrogordenen i 1790, generalløytnant i 1795 og endelig general i 1808.

Han fikk rang av kammerherre i 1774. I 1777 ble han adla.

Wackenitz var gift to ganger. Først i 1758 med Charlotte Amalie von Grambow(1735-1771), datter av oberstløytnant og senere generalløytnant Volrath Levin von Grambow og Barbara Sophie von der Lühe. Hun var søster av stiftamtmann Diderik Otto von Grambow.

Han ble gift andre gang i 1775 med Marie Elisabeth Adeler (1740-1811), datter av stiftamtmannen i Kristiansand, Frederik Adeler og Anna Beate Rosenkrantz.

I 1784 kjøpte han løkka Frydenlund, som han forbedret kraftig. Wackenitz satte også opp en stor hovedbygning mot Ullevålsveien.

Wackenitz ble begravet på Krist kirkegård i Christiania, og gravmonumentet i støpejern står ennå.


Kilder

Eksterne lenker