Preben Krag

Preben Kielland Krag (født 29. februar 1912 i Kristiania, død 29. januar 1980 i Oslo) var en arkitekt som særlig er kjent for utbyggingen etter andre verdenskrig og større reguleringssaker.

Preben Krag.
Foto: Faksimile fra Studentene fra 1930 (1955)

Bakgrunn

Han var sønn av teatersjef og forfatter Vilhelm Krag (1871–1933) og Beate Kielland (1876-1950).

Han tok examen artium i 1930, og gikk deretter ut fra Norges Tekniske Høyskole, arkitektavdelingen, diplom i 1936. I studietiden var han ansatt som assistent hos arkitekt Arnstein Arneberg i Oslo i årene 1931-1932, og som hospitant ved kunstakademiet i København under Steen Eiler Rasmussen 1941-1944.

Virke

 
De tre høyblokkene (Bølerlia 6-10, ark.: Krag & Selmer, oppført 1957) og flere borettslag på Bøler på slutten av 1950-åra.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Han var ansatt hos arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas i Oslo i årene 1936 til 1940. Han var samme periode også ansatt hos Byarkitekten i Oslo som byggeleder ved Oslo handelsgymnasiums nybygg som var tegnet av Blakstad & Munthe-Kaas. Han arbeidet også hos København kommunes byplanavdeling 1942-1944.

Han etablerte egen praksis i Oslo fra 1944, dels i samarbeid med Jens Andreas Selmer og senere med sin kone fra 1956 Gynt Thallaug Krag, arbeidet han særlig med byplanproblemer, regulering og sosial boligbygging, bl.a. for OBOS.

Han fikk i 1957 Sundts premie sammen med Jens Andreas Selmer for blokkene på Bøler, Bølerlia 6-30, og post mortem Oslo bys kunstnerpris for boligfelt på Furuset i 1980.

Arbeider

 
Advokatenes borettslag (Kringsjå aldershjem), Folke Bernadottes vei 32 i Oslo kommune. Aldershjem for Den Norske Advokatforening, oppført 1963, ark.: Krag & Selmer.
Foto: Teigens Fotoatelier (1964-1965).
 
Samfunnshus Vest på Røa, oppført 1973-1975, ark.: Gynt & Preben Krag.
Foto: Teigens Fotoatelier (1973-1978).

Reguleringsplaner

Bygninger

En del arbeider i sammenheng med boligutbedring i eldre bebyggelse i Oslo

Øvrige premierte prosjekter

  • 1938: 2. premie Norges deltagelse på Verdensutstillingen i New York 1939 etter konkurranse
  • 1943:1. premie bebyggelsesplan i Vejle, Jylland sammen med Gytte og Niels Rue, København
  • 1950: 1. premie Paléhotellet i Fred Olsens gate i Oslo, med Jens Andreas Selmer (skrinlagt 1961).
  • 1956:1. premie hotell og rutebilstasjon på Lillestrøm

Kilder