Rollagsvegen

Rollagsvegen i Rollag i Rollag kommune (fylkesvei 107) går fra Numedalsvegen (fylkesvei 40) ved Bruhaug bru til samme vei lenger sør, ved avkjøringen til Rollag sentrum ved Ramsrud. Størstedelen av strekningen ligger på østsiden av Numedalslågen, mens begge endepunkter ligger på vestsiden.

Rollagsvegen passerer under Numedalsbanen ved Nordre Tråen gård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Veien passerer blant annet Rollag stavkirke, Rollag prestegård, Rollag bygdetun og den nedlagte fabrikken Kongsberg Automotive Rollag.

Navnet ble vedtatt av Rollag kommunestyre 2. mai 2013. I likhet med de øvrige vegene i Rollag kommune, angir adressene langs Rollagsvegen hvor langt fra vegens start eiendommene ligger, og gjenspeiler ikke hvor mange bygninger som finnes langs vegen.

Galleri

Kilder og referanser