Søndre Follo prosti

Søndre Follo prosti er et av Den norske kirkes prostier i Borg bispedømme. Prostiet ble oppretta i 2011, da Follo prosti ble delt i Søndre og Nordre Follo. Det omfatter fire kirkelige fellesråd: Frogn, Nesodden, Vestby og Ås.

Kilder