Skedsmo prestegjeld

Skedsmo prestegjeld svarte til Skedsmo kommune og besto av sognene Skedsmo, Strømmen og Lillestrøm. Ved avviklinga av prestegjeld i 2000-åra besto det kun av Skedsmo sokn, og ble erstatta av Skedsmo kirkelige fellesråd.

Skedsmo prestegård var embetsbolig for soknepresten i Skedsmo prestegjeld. Hovedkirken Skedsmo kirke ligger rett ved siden av.
Foto: Halvor Vreim

Prestegjeldet var tidligere større. Nittedal og Hakadal ble utskilt som Nittedal prestegjeld ved reskript 1. desember 1774, og i 1948 ble Lørenskog utskilt. Disse tilsvarte henholdsvis Nittedal og Lørenskog kommuner.

Skedsmo prestegård

Gården ble benyttet til skysstasjon og gjestgiveri frem til 1802. Fra 1841 overtok prokurator Peter Andreas Dahl gården til sorenskrivergård. Gården ble tatt i bruk som prestegård i 1883. Stedet er av de eldste boplasser i området. Hovedbygningen i sveitserstil er fra siste del av 1800-tallet. Den andre bygningen på gården har vært drengestue og senere gjestgiveri, trygdekontor og forpakterbolig. Den eldste delen er fra 1700-tallet og senere påbygget på 1800-tallet. I dag eies huset av Romerike historielag. Stabburet er fra 1700-tallet og har vært benyttet som kornmagasin og matlager.


Galleri

Kilder