Skoger kommune

Skoger kommune i Vestfold ble oppretta ut fra Skoger prestegjeld i 1838. Områder som Konnerud og Strømsgodset ble etter hvert mer og mer til deler av Drammen by, og i 1964 ble Skoger innlemma i Drammen kommune og dermed også overført fra Vestfold til Buskerud.

Fra 1931 til sammenslåingen med Drammen i 1964 brukte Skoger kommune Austad gård som herredslokale.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Galleri

Kilder