Skui (Bærum)

Skui er et strøk i Vestre Bærum med navn etter gården Skui.

Ringeriksveien fra 1858 går igjennom området, i dag også benevnt E16. Ny E16-trasé vil gå øst for den eksisterende. Skui Vel ble stiftet i 1922. En gjenganger i protokollene er vei- og trafikkforhold knyttet til den meget trafikkerte Ringeriksveien.

Rundt husmannsplassen Smestad ble det tidlig et sentrum med hjulmakerverksted, smie og kafé. Her er det i dag barneskole, grendehus og idrettsplass. Ved idrettsplassenSkuibakken. Idrettslaget Jutul ble stiftet i 1930. Laget er kjent for sin sosiale profil. Vestmarkvandringen, et turtilbud til hele familien, arrangeres hvert år. Bærum Meieri ble etablert i 1886, meieridriften nedlagt i 1949, deretter kolonialforretning til 2005. Forsamlingslokalet Berghoff ble bygget i 1918. I dag foregår det meste av møtevirksomheten i det nye grendehuset.

Isielva som renner gjennom området var tidligere en god fiskeelv. I dag har et sammenhengende industriområde gjennom hele Skuidalen påvirket fiskebestanden. En relativ tett boligbebyggelse ligger stort sett på vestsiden av dalen. På nordøstsiden av dalen finner vi Isi avfallsanlegg som tar imot store mengder problemavfall. På høyderyggen Jaren vest for Ringeriksveien ligger de gamle gårdene Ståvi, Horni, Kveise, Skui og Sand som fortsatt er i drift. På nordøstsiden av Isielva ligger gårdene Frogner, Tanberg, Bjørum og Isi.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Skui (Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.92506980846059° N 10.451069243408208° Ø