Solstrand (fiskeskøyte 1959)

Solstrand ble bygget ved Svege båtbyggeri i Flekkefjord for brødrene Midtbø fra Åna-Sira. De flyttet etter krigen til Rekefjord i Sokndal og stod som eiere fram til 1985. I 1989 overtok Flekkefjord museum fartøyet som da ble unntatt kondemneringsordningen.

Solstrand
Solstrand.jpg
Registeringsnummer VA-56-H
Egennavn: Solstrand
Båttype Skøyte
Lengde 48,9 fot
Største bredde 12,5 fot
Byggeår 1936
Båtbygger: Svege båtbyggeri, Flekkefjord
Framdriftsmidler: Motor
Motortype Wichmann 40 hk type F, fra 1959
Kommune Flekkefjord kommune
Nåværende eier: Vest-Agder museet

Som så mange andre skøyter på Sørlandskysten ble Solstrand ble brukt til silde- og makrellfiske og ikke minst reketråling. Under vintersildfisket med garn gikk Solstrand så langt nord som til Møre med et mannskap på seks. Vårsildfisket foregikk lenger sør – gjerne mellom Bergen og Lista. På våren og tidlig forsommer ble det gjerne trålet reker en måneds tid før driving etter makrellen kunne ta Solstrand så langt øst som til Fredrikstad. På ettersommeren og høsten ble det som regel fisket lokalt, men på 50 og 60-tallet ble det også fisket med line etter håbrann. Fra sildefisket tok slutt på 1960-tallet ble rekefisket det dominerende. Under rekefisket var det vanlig med to mann om bord.

Fra 2001 til 2003 gjennomgikk Solstrand en omfattende restaurering ved Hardanger Fartøyvernsenter. Før dette var de eneste forandringer en liten påbygging av styrehuset tidlig på 70-tallet for å få plass til en liten bysse og et bestikk. For øvrig framstår Solstrand som uendret siden båten var ny. Vest-Agder museet bruker skøyta både til utstillinger, arrangementer og turer for skoleelver som skal lære om lokal kystkultur.