Sovjetunionen

Sovjetunionen er en tidligere stat i Europa og Asia, med grense mot Finnmark og havgrense mot Norge. Sovjetunionen hadde også en tilstedeværelse på Svalbard. Russland utgjorde den politiske kjernen og det geografiske tyngdepunktet i unionen, og var også den del av unionen som grenser mot Norge. Staten ble opprettet i 1922 og ble oppløst i 1991.

Minnesmerke i Kirkenes over de sovjetiske soldatene som frigjorde byen i 1944.
Foto: Stig Rune Pedersen (1993)

Naboskapet til Sovjetunionen har påvirket norsk handlingsmønster gjennom hele perioden landets eksisterte. Mange av problemstillingene eksisterer fortsatt mellom Norge og Russland, som råderetten over Svalbard og naturressurser i havet nord for Norge.

Under andre verdenskrig var Sovjetunionen en viktig alliert, og sovjetiske styrker gikk i 1944 inn i Finnmark for å drive ut de tyske okkupasjonsstyrkene.

Sovjetunionen var den drivende kraft i Warszawapakten, og dermed NATOs hovedmotstander under den kalde krigen. Dette har ført for en betydelig militær aktivitet i nordområdene fra begge sider. På norsk side var det særlig i Indre Troms man plasserte styrker, på behørig avstand fra grensen for ikke å provosere men nær nok til å kunne reagere om nødvendig. Helt opp mot grensen i Finnmark holdt man seg på norsk side i stor grad til observatører. NATO gjennomførte øvelser med betydelige styrker i nordområdene, og sovjetiske styrker hadde tilsvarende øvelser på sin side; begge parter unngikk bevisste provokasjoner, men det var tilfeller av grensekrenkelser og spionasje som utløste spente situasjoner.

I Sovjettiden var det ikke uproblematisk å krysse grensen, mens det nå har blitt langt enklere. Dette har ført med seg positiv utveksling mellom Norge og Russland, men også utfordringer i form av smugling og annen lyssky virksomhet.

Politisk sett påvirket Sovjetunionen Norge særlig gjennom moralsk og økonomisk støtte til kommunistiske grupper i Norge. Fra opprettelsen av staten og godt ut i mellomkrigstiden var det fløyer i Arbeiderpartiet som knyttet seg til Sovjetunionen. Senere har særlig Norges Kommunistiske Parti vært kjent som «Moskva-tro».