Statsarkivet i Kongsberg

Statsarkivet i Kongsberg (SAKO) er en regional institusjon innen Arkivverket med et ansvarsområde som dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Det ble opprettet i 1994, da det ble utskilt fra Statsarkivet i Oslo.

Statsarkivet i Kongsberg, Frogs vei 44 på Raumyr.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Oppgaver og arkivbeholdning

SAKO skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale og regionale statlige forvaltningen i de tre fylkene. Men arkivet har også en rekke privatarkiver, derunder arkivet frå Kongsberg Våpenfabrikk. Alt i alt utgjør arkivene i SAKO i overkant av 14 000 hyllemeter. Arkivsakene spenner over et tidsrom som går fra 1500-tallet til 1990-årene. Blant materialet finner man landets eldste bevarte kirkebok, som dekker døpte og begravede i Andebu prestegjeld i perioden 1623-1738.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor sine distrikter, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning.

Historikk

Ved opprettelsen i 1994 flyttet SAKO inn i nybygde lokaler rett utenfor Kongsberg, i Frogs vei 44 på Raumyr.

Statsarkivarer i Kongsberg

Kilder og litteratur

  • Statsarkivet i Kongsberg. Dokumentene forteller (Riksarkivaren, skriftserie 26, 2006)

Ekstern lenke