Stubberudbakken (Østre Toten)

Stubberudbakken var en husmannsplass under garden Stubberud i Nordlia (Østre Toten kommune). Plassen er blant annet avmerka på et kart fra 1879. Etter dette lå plassen i den delen av Stubberudskauen som tilhører Nøkleberg, ikke så langt fra den nåværende skogsbilvegen.

Kilder og litteratur

  • Stubberudbakken i folketelling 1865 for Østre Toten prestegjeld fra Digitalarkivet
  • Kart over Toten og Vardal, 1879 (Mjøsmuseets arkiv, Kapp).
  • Muntlige opplysninger fra Ole Edvard Leirdal, 2010.