Susanne Bonge

Susanne Bonge f. Grape Irgens (født 6. september 1912 i Bergen, død 14. april 2009 samme sted) var bibliotekar og fotohistoriker og -arkivar. Hun var lenge ansatt ved biblioteket på Bergens Museum, der hun fra 1964 begynte å jobbe med fotosamlingene. Dette arbeidet ble grunnlaget for boka Eldre norske fotografer : fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920, utgitt i 1980. Boken dannet blant annet grunnlaget for en stor del av Preus museums fotografregister.

Faksimile fra Bergens Arbeiderblad 16. oktober 1979: utsnitt av omtale av tildelingen av Kongens fortjenstmedalje til Susanne Bonge.

Hun var datter av skipsreder Ole Irgens f. Grape (1866–1943) og Hildur Irgens (1878–1959). Faren tilhørte slekta Irgens. I den kommunale folketellinga for Bergen fra 1922 finner vi familien bosatt i Kalfarlien 5C. Foruten foreldrene og den da ti år gamle Susanne finner vi også hennes to år yngre bror Harald Grape Irgens, ei barnefrøken, ei stuepike og ei kokkepike.[1]

Den 7. november 1936 ble hun gift med Reidar Christian Bonge (f. 1911) i Bergen domkirke.[2]

Bonge ble ansatt ved Bergens Museum i 1947. Fram til 1962 var hun sekretær ved overbibliotekarens kontor. Hun hadde fra 1948 til 1973 ansvar for rekvisisjon av norsk litteratur fra forlagene. I 1964 foreslo hun for overbibliotekar Hallvard Sand Bakken at hun kunne bruke deler av arbeidstida på å ordne en fotosamling som var overført fra museet til Universitetsbiblioteket i Bergen. Hun fikk satt av halve arbeidsdagen til dette, og fra 1973 ble hun ansatt i full stilling ved Universitetsbiblioteket i Bergens billedsamling.[3] Ved siden av å organisere samlingene var hun også sentral i å sette opp utstillinger.

Hun samarbeidet i mange år med Ragna Sollied ved Bergen offentlige bibliotek. De drev et omfattende registreringsarbeid, og i 1974 ga de sammen med kunsthistoriker Per Jonas Nordhagen ut boken Photograf M. Selmers bergensbilleder. Sollied ga også ut Biografi over bergenske fotografer i 1967 og Eldre norske fotografer i 1972, og disse to bøkene lå til grunn for Bonges verk fra 1980. Boken ble skrevet mens hun var i permisjon fra 1978 med stipend fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd.

Susanne Bonge bidro også til at Universitetsbiblioteket i Bergen fikk tak i flere viktige samlinger. Ikke minst gjelder det samlingen etter Knud Knudsen, som gjorde billedsamlingen ved biblioteket til en av de viktigste fotofaglige insitusjonene i Norge. Hun lærte opp nye medarbeidere på billedsamlinga, og rekrutterte assistenter som kunne føre arbeidet videre.

Hun ga også viktige råd og innspill da Sekretariatet for fotoregistrering ble opprettet i 1976. Bonge var aktiv i Norsk Fotohistorisk Forening, der hun ble viseformann ved etableringen i 1976, og senere æresmedlem. I 1979 mottok hun Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid med fotobevaring.

I 2003 holdt Susanne Bonge hovedtalen da billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen ble flyttet til Nygårdsgaten – hun var da nær 91 år gammel.

Bibliografi

  • Photograf M. Selmers bergensbilleder. Med Ragna Sollied og Per Jonas Nordhagen. Utg. Giertsen. 1974. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Eldre norske fotografer : fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920. Utg. Universitetsbiblioteket i Bergen. Bergen. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bergens museums bibliotek, Universitetsbiblioteket i Bergen : fra instituttbibliotek til universitetsbibliotek : en krønike i ord og bilder om tiden på Gamlebygget. Utg. Universitetsbiblioteket i Bergen. 1984. Digital versjonNettbiblioteket.

Referanser

  1. Susanne Grape Irgens i folketelling 1922 for Bergen kjøpstad fra Digitalarkivet.
  2. Susanne Grope Irgens i Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1921-1937 fra Digitalarkivet.
  3. «Nye navn ved Universitetet» i Bergens Arbeiderblad 1973-10-03. Digital versjonNettbiblioteket.

Litteratur og kilder